Protokoll från extra årsmöte med Piratpartiet Västra Götaland 2014-03-20

Mötet hölls offline på piratepad.de. §1 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns behöringen utlyst. §2 Justering Utsågs Jacob Hallén att justera mötesprotokollet §3 Val av lista till regionfullmäktigevalet Valberedningen presenterade 2 listor med samma kandidater, men olika inbördes ordning. Följande lista vann omröstningen: Malin Moberg (Säljare, Herrljunga, 24 år) Egil Möller (Programmerare, Göteborg, 34 år) Camilla Morin (Studerande, Angered, 22 år) Jacob Hallén (Företagare, Göteborg, 55 år) Nicolas Sahlqvist (IT-konsult, Göteborg, 36 år) Henry Rouhivuori (IT-utvecklare, Borås, 47 år) Victor Nagy (Studerande, Skövde, 21 år) Martin… Läs mer