Protokoll från extra årsmöte med Piratpartiet Västra Götaland 2014-03-20

Mötet hölls offline på piratepad.de.

§1 Mötets behöriga utlysande

Mötet befanns behöringen utlyst.

§2 Justering

Utsågs Jacob Hallén att justera mötesprotokollet

§3 Val av lista till regionfullmäktigevalet

Valberedningen presenterade 2 listor med samma kandidater, men olika inbördes ordning.

Följande lista vann omröstningen:

Malin Moberg (Säljare, Herrljunga, 24 år)
Egil Möller (Programmerare, Göteborg, 34 år)
Camilla Morin (Studerande, Angered, 22 år)
Jacob Hallén (Företagare, Göteborg, 55 år)
Nicolas Sahlqvist (IT-konsult, Göteborg, 36 år)
Henry Rouhivuori (IT-utvecklare, Borås, 47 år)
Victor Nagy (Studerande, Skövde, 21 år)
Martin Holmberg (Projektledare, Tidaholm, 33 år)
Ein Andersson (Utvecklare, Landvetter, 31 år)
Rickard Wahlander (Journalist, Skövde, 21 år)
Martin Svensson (Civilingenjör, Mölndal, 39 år)
Daniel Artfors (Chaufför, Stenungsund, 41 år)
Francisco Izquierdo Riera (Säkerhetskonsult, Hisings Backa, 25 år)
Gunnar Palmgren (IT-utvecklare, Angered, 55 år)
Daniel Börresen (IT-konsult, Mariestad, 33 år)

 

På listan fanns även Kimmo Varis, men han har efter mötet dragit tillbaka sin kandidatur.

Justeras

 

Jacob Hallén

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>