Protokoll från ordinarie medlemsmöte 2014-02-22

§1 Mötets öppnande Jacob Hallen förklarar Piratpartiet Västra Götalands medlemsmöte för öppnat kl 14:15 2014-02-22 §2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutade att fastställa röstlängden till 10 röstberättigade. [Se bilaga »] §3 Mötets behörighet Mötet kallades den 2 februari per epost. Stadgarna kräver att mötet kallas senast 14 dagar innan det ska hållas. Mötet beslutade att anse mötet behörigt kallat §4 Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Mötet beslutade att välja Jacob Hallén till mötesordförande att välja Mikael Iresten till mötessekreterare att välja Rickard… Läs mer