Regionpolitik för PPVG

Hej, jag heter Jacob Hallén och är ordförande i PPVG. Jag vill kicka igång diskussionerna om vad vi ska ha för politik i regionvalet. Vi har ett antal frågor som partiet centralt har beslutat om på medlemsmöten. Jag tycker det är självklart att de ska ingå i vår politiska plattform. Sedan har vi några frågor som vi drev i omvalet 2011. De handlar om inspelning och tillgängliggörande av kultur som är finansierad med regionmedel, fri programvara i skolor som drivs av regionen samt ett krav… Läs mer

Styrelsemöte PPVG 25 januari

Protokoll, Styrelsemöte för Piratpartiet Västra Götaland Open Ends Lokaler – Norra Ågatan 10B, Göteborg 2014-01-25    kl 14.30 §1    Mötets öppnande Jacob Hallén öppnade mötet kl 14.25 ————————————————————————————————————————————– §2    Val av mötessekreterare Mötet beslutade     att välja Mikael Iresten till sekreterare för mötet ————————————————————————————————————————————– §3    Val av justerare Mötet beslutade     att välja Rickard Wahlander till justerare ————————————————————————————————————————————– §4    Godkännande av dagordning Mötet beslutade     att godkänna dagordningen ————————————————————————————————————————————– §5    Utlysande av medlemsmöte Enligt stadgarna skall medlemsmötet hållas senast den 31:e mars. Förslag som ligger                … Läs mer

Protokoll för extra årsmöte 2013-12-14 – Piratpartiet Västra Götaland

Piratpartiet Västra Götaland Extra årsmöte 2013-12-14 Närvarande: Nicolas Sahlqvist Jacob Hallén Egil Möller Adam Eltér Deeqo Hussein Mikael Iresten §1. Mötets öppnande Jacob Hallén förklarade mötet öppnat kl 16.45. §2. Fastställande av röstlängd Mötet beslutade att fastställa röstlängden till sex (6) röstberättigade medlemmar §3. Mötets behörighet Mötet utlystes den 30:e november via mail. Mötet beslutade att mötet var behörigt utlyst §4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Nominerade: Jacob Hallén, mötesordförande. Mikael Iresten, mötessekreterare. Deeqo Hussein, justerare. Nicolas Sahlqvist, justerare. Mötet beslutade att… Läs mer

Medlemsmöte i Piratpartiet Västra Götaland 22 februari kl 14:00‏

Kallelse till Piratpartiet Västra Götalands ordinarie medlemsmöte för 2014 Tid: Lördag 22 februari 2014 kl 14:00 Plats: Open End AB, Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg Att notera: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan mötets början. Under samtliga val som genomförs under mötet gäller fri nominering. Styrelsens nomineringar i kallelsen är främst till för att det säkert ska finnas kandidater till de olika posterna. Om mötet beslutar att vi ska ta fram en lista till regionvalet under punkt 15 så kommer vi att behöva ha… Läs mer