Protokoll för extra årsmöte 2013-12-14 – Piratpartiet Västra Götaland

Piratpartiet Västra Götaland Extra årsmöte 2013-12-14 Närvarande: Nicolas Sahlqvist Jacob Hallén Egil Möller Adam Eltér Deeqo Hussein Mikael Iresten §1. Mötets öppnande Jacob Hallén förklarade mötet öppnat kl 16.45. §2. Fastställande av röstlängd Mötet beslutade att fastställa röstlängden till sex (6) röstberättigade medlemmar §3. Mötets behörighet Mötet utlystes den 30:e november via mail. Mötet beslutade att mötet var behörigt utlyst §4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Nominerade: Jacob Hallén, mötesordförande. Mikael Iresten, mötessekreterare. Deeqo Hussein, justerare. Nicolas Sahlqvist, justerare. Mötet beslutade att… Läs mer