Regionpolitik för PPVG

Hej,

jag heter Jacob Hallén och är ordförande i PPVG. Jag vill kicka igång diskussionerna om vad vi ska ha för politik i regionvalet.

Vi har ett antal frågor som partiet centralt har beslutat om på medlemsmöten. Jag tycker det är självklart att de ska ingå i vår politiska plattform. Sedan har vi några frågor som vi drev i omvalet 2011. De handlar om inspelning och tillgängliggörande av kultur som är finansierad med regionmedel, fri programvara i skolor som drivs av regionen samt ett krav på att Västtrafiks biljettsystem ska skrotas och antingen ersättas med något bättre, eller ingenting. Det är värt att diskutera om vi ska driva dessa frågor igen.

Det blir ändå inte ett speciellt attraktivt regionprogram. Vi kan få de redan frälsta att rösta på oss, men att få väljare som vill ha vårt program på dess egna meriter måste vi ta ställning i några tunga frågor i regionen. Jag har 2 förslag:

1. Vi ska driva en politik för decentralisering och avpolitisering av detaljfrågor i sjukvården. Det innebär att utförarna, i form av vårdcentraler, små sjukhus och avdelningar inom de stora sjukhusen får mycket större beslutanderätt och större ansvar för genomförandet av verksamheten.

2. Vi ska driva alternativet med en station i berget i Gårda i stället för Västlänken. Frågan är till stor del en fråga för kommunvalet, men ett stort antal kommuner kring Göteborg blir påverkade av resultatet. Grundargumenten för en station i berget under Gårda är att det gynnar resande som passerar Göteborg (t.ex. personer som ska resa mellan Kungälv och Mölndal, samt att dragningen av Västlänken genom leran i centrala Göteborg riskarar att bli många gånger dyrare än planerat.

 

Funderingar? Skriv i kommentarsfältet.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>