Uppstartsmöte 2

styrelsen
Hej nu är det dags för årsmöte för Piratpartiet Västragötaland.

Plats Gamlestadens medborgarhus i Göteborg kl 16:00 2013-12-14

Partiet ersätter det totala resebelopp som överstiger 300 kronor per person. 
Om en resa kostar t&r 500 kronor ersätter partiet 200 kronor.
Det gäller enbart partimedlemmar som är närvarande på medlemsmötet och som bor inom Västra Götaland.
Kopia på kvitton måste laddas upp i pirateweb innan den 20 december.
Ett maxtak sätts till 2000 kronor totalt.

Klocka 18.00 på samma plats annordnar Ung Pirat Västradistriktet
tillsammans med Piratpartiet västragötaland Julmiddag med julbord. 
Sista anmälningsdagen för julbordet är 7/12 formuläret kommer finnas länkat på facebook. 
De som inte kan hitta det  ombeds kontakta adam.elter@ungpirat.se för att anmäla sig där. 
För dem som är över 26 kommer det kosta 110kr/person. 
För dem under 26 bjuder Ung Pirat på avgiften.
Finns möjlighet till vegetarisk/vegansk/allergimat

Dagordning för mötet

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande


			
		

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>